List of Partylist Election Candidates

As of October 17, 2018, a total of 185 partylist parties and organizations filed their intentions to join the party-list elections. This was trimmed down to 134.

The list of these parties and organizations is as follows:

#NAME ON BALLOTNAME
1(001)  BAYAN MUNABAYAN MUNA
2(002) KABAYANKABALIKAT NG MAMAMAYAN
3(003) MAGSASAKAMAGKAKASAMA SA SAKAHAN. KAUNLARAN
4(004) PEACEPHILIPPINE EDUCATORS ALLIANCE FOR COMMUNITY
5(006)KONTRA BROWNOUT PARTYLISTNATIONAL ASSICIATION FOR ELECTRICITY  CONSUMERS
6(007) OFW FAMILYOFW FAMILY CLUB,  INC.
7(008) 1·UTAK1-UNITED  TRANSPORT KOALISYON
8(009) KUSUG TAUSUGKUSUG TAUSUG
9(01 O)  GLOBALGLOBAL WORKERS AND FAMILY  FEDERATION,  INC.
10(012)  ANG NAASANG NAAS,  INC.
11(014) ANAKPAWISANAKPAWIS
12(016)  cwsCONSTRUCTION WORKERS’ SOLIDARITY
13(017) PTAPARENTS TEACHERS ALLIANCE
14(018)  RAMREBOLUSYONARYONG ALYANSANG MAKABANSA
15(020) DUMPER PTDADUMPER PHILIPPINES  TAXI  DRIVERS ASSOCIATION,  INC.
16(021)  LUNTIANLUNTIANG  PILIPINAS  PARTYLIST
17(022) AKO BISDAKAKO BISDAK·BISAYANG DAKO (AB-DB),  INC.
18(023) ASEANACADEMICIANS,   STUDENTS AND EDUCATORS ALLIANCE INC.
19(024) APECASSOCIATION OF PHILIPPINES ELECTRIC COOPERATIVES
20(026) PBAPUWERSA NG BAYANING ATLETA
21(027) AMEPA OFWAMEPA OFW ACCESS CENTER,  INC.
22(029) BAHAYBAHAY PARA SA PAMILYANG PILIPINO,   INC.
23(030) PRAIPHILIPPINE NATIONAL  POLICE RETIREES ASSOCIATION, INC.  IPRAI)
24(031)  JUAN MOVEMENTJOINT UNION  OF ACTIVE NATIONALIST FILIPINO MOVEMENT
25(032) BUKLOD FILIPINOPINAGBUKLOD NA FILIPINO  PARA SA BAYAN
26(033) CIBACCITIZENS’ BATILE AGAINST CORRUPTION
27(035)  MURANG KURYENTEMURANG KURYENTE PARTYLIST
28(036) ANGKLAANGKLA:  ANG PARTIDO NG MGA PILIPINONG   MARINO,  INC.
29(037) GABRIELAGABRIELA WOMEN’S PARTY
30(038) AKO AN BISAYAAKO AN BISAYA
31(039) 1-LAMBATISANG LAPIAN NG MANGINGISDA AT BAYAN TUNGO SA
32(042) KABATAANKABATAAN PARTY LIST
33(043) AN WARAYANWARAY
34(044) SULONG DIGNIDADSULONG DIGNIDAD  PARTY
35(046) ALL-FISHALLIANCE OF PHILIPPINE   FISHING   FEDERATIONS,  INC.
36(047) ANAKALUSUGANALAGAAN NATIN ATING  KALUSUGAN
37(048) TGPTALINO AT GALING NG PINOY
38(049) ABEKAABE KAPAMPANGAN (ABEKA) INC.
39(051)  AKMA-PTMAKSYON MAGSASAKA-PARTIDO  TINIG  NG MASA (AKMA- PTM)
40(052) ABSARTS BUSINESS AND SCIENCE  PROFESSIONALS
41(053) BH (BAGONG HENERASYON)BAGONG HENERASYON
42(054) ANG PROBINSYANOALYANSA NG MGA MAMAYANG PROBINSYANO
43(055) PMPARTIDO MANGGAGAWA
44(058)  ANAC-IPANG NATIONAL COALITION  OF INDIGENOUS  PEOPLE ACTION NA! INC.
45(059) SINAGSINAG TUNGO SA KAUNLARAN
46(060) PATROLPUBLIC SAFETY ALLIANCE FOR TRANSFORMATION  AND RULE OF LAW INC.
47(063) KOOP-KAMPIKOOPERATIBA-KAPISANAN NG MAGSASAKA NG PILIPINAS
48(065) UNIDOUNION  OF NATIONALISTIC  DEMOCRATIC FILIPINO ORGANIZATION
49(067) SBPSERBISYO SA BAYAN PARTY
50(068) PPPPILIPINAS  PARA SA PINOY
51(069) INANG  MAHALINA NA NAGMAMAHAL SA ANAK
52(071) 1-ANG EDUKASYONUNA ANG EDUKASYON
53(072) KAMAISKAMAIS PILIPINAS   (KAPATIRANG MAGMAMAIS  NG PILIPINAS    INC.)
54(073) ALIFANG LABAN NG INDIGINONG  FILIPINO
55(074) MATAANG MATA’Y ALAGAAN
56(075) LPGMALPG MARKETERS ASSOCIATION, INC.
57(076) ABONOABONO
58(078) AKOAKO AYOKO SA BAWAL NA DROGA
59(079) ASANTE PILIPINASAVID BUILDERS OF ACTIVE NATION’S CITIZENRY TOWARDS
60(080) MARINOMARINO SAMAHAN NG MGA SEAMAN, INC.
61(082) TAO MUNAANG TAO MUNA AT BAYAN
62(083) ACT TEACHERSACT TEACHERS
63(084) PEOPLE’S CHAMPPEOPLE’S CHAMP GUARDIANS
64(086) ALAY BUHAYALAY BUHAY COMMUNITY DEVELOPMENT FOUNDATION, INC.
65(087) BUHAYBUHAY HAYAAN YUMABONG
66(088) AKBAYANAKBAYAN CITIZENS ACTION PARTY
67(089) PARTIDO SANDUGOPARTIDO SANDUGO
68(091)  PROBINSYANO AKOPROBINSYANO AKO
69(092) AKO BISA YAAKO BISAYA,  INC.
70(093) AVEALLIANCE OF VOLUNTEER EDUCATORS
71(094) METROMOVEMENT FOR ECONOMIC TRANSFORMATION AND RIGHTEOUS OPPORTUNITIES
72(095) AASENSOATING AGAPAY SENTRONG SAMAHAN NG MGA OBRERO, INC.
73(096) ALONAALLIANCE OF ORGANIZATIONS, NETWORKS AND ASSOCIATIONS OF THE PHILIPPINES
74(097) TRICAPTRIBAL COMMUNITIES ASSOCIATION OF THE PHILIPPINES
75(098) BANATBARANGAY NATIN
76(099) TINGOG SINIRANGANTINGOG SINIRANGAN
77(100)  MANILA  TEACHERS’MANILA TEACHERS’ SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION,  INC.
78(101)  ACT-CISANTI-CRIME AND TERRORISM COMMUNITY INVOLVEMENT AND SUPPORT  INC.
79(103)  APPENDAPPEND INC.
80(140)  1-CARE1ST  CONSUMERS ALLIANCE FOR RURAL ENERGY,  INC.
81(141)   AKO BICOLAKO BICOL POLITICAL PARTY
82(142)  COOP-NATCCOCOOPERATIVE NATCCO NETWORK
83(143)  MAYPAGASAKILUSANG MAYPAGASA
84(144)  ATING KOOPADHIKAING TINAGUYOD NG KOOPERATIBA
85(147) ALENG ENTREPASSOCIATION  OF LADY ENTREPRENEURS
86(148) AANGAT TAYOAANGATTAYO
87(149)  KABALIKATKABALIKAT NG NAGKAKAISANG MANILENO
88(150) BHWBARANGAY HEALTH WELLNESS
89(151)  RECOBODARURAL ELECTRIC CONSUMERS AND BENEFICIARIES OF DEVELOPMENT AND ADVANCEMENT  INC.
90(152)  AKO PADAYONAKO PADAYON PILIPINO
91(153)  AMINANAK MINDANAO
92(155)  ITO ANG TAMATANGGOL MARALITA
93(156)  1  UTAP BICOLONE UNIFIED TRANSPORT ALLIANCE OF THE PHILIPPINES- BICOL REGION
94(157)  DUTERTE YOUTHDUTY TO ENERGIZE THE REPUBLIC THROUGH THE ENLIGHTENMENT OF THE YOUTH SECTORAL PARTY-LIST ORGANIZATION (DUTERTE YOUTH SECTORAL PARTY-LIST
ORGSNIZATION\
95(158)  BUTILBUTIL FARMERS PARTY
96(163)  ABANG LINGKODABANG LINGKOD,  INC.
97(164)  AGBIAG!AGBIAG! TIMPUYOG  ILOCANO,  INC.
98(166) TUCPTRADE UNION  CONGRESS PARTY
99(168) FFPFILIPINO FAMILY PARTY
100(169) WOW PILIPINASWOW PILIPINAS MOVEMENT
101{170) SAGIPSOCIAL AMELIORATION AND GENUINE  INTERVENTION ON POVERTY
102(171)   DIWADEMOCRATIC   INDEPENDENT WORKERS’  ASSOCIATION
103(172) PHILRECAPHILIPPINE RURAL ELECTRIC COOPERATIVES ASSOCIATION INC.
104(173)  1PONE PHILIPPINES
105(175) PBSPARTIDO NG BAYAN ANG SIDA
106(176)  LAANG KAWALLAANG KAWAL NG PILIPINAS
107(  177) 1AAAP1   ALLIANCE ADVOCATING AUTONOMY PARTY
108(180)  GRECONGRAINS RETAILERS’ CONFEDERATION OF THE PHILIPPINES IGRECONl  INC.
109(181)  AA-KASOSYO PARTYKASOSYO PRODUCER-CONSUMER EXCHANGE ASSOCIATION   INC.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s